Mesai Saatleri Dışında Ek İş Yaparsam Sorun Yaşarmıyım

Mesai saatleri dışında ek iş yapan elemanın işveren doğrulusunda iş akdi feshedildi. Konuyu mahkemeye taşıyan işçiye bir kötü haberde yargıtaydan geldi. Yani işveren izni olmaksızın ek iş yapamıyorsunuz.

İş sözleşmesinin aksine, hafta sonu ve mesai saatleri dışında ek iş yapan eleman kapı önüne konuldu. Mahkemeden eli boş dönen işçiye Yargıtay’dan da kötü haber geldi.

Ürün danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden hafta sonları ve izin günlerinde fotoğrafçılık yaptığı gerekçesiyle kovulduğunu bildiren bir kişi, İş Mahkemesi’ne başvurdu. İş sözleşmesinin ek iş yaptığı iddiasıyla haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini bildiren davacı, işe iadesine, işe başlatılmaması durumunda ödenmesi gereken tazminat ile boşta geride bıraktığımız vakit ücret ve diğer haklarının tespitine karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının profesyonel olarak fotoğrafçılık işi ile de ilgilendiğini, işini yapar iken şirketin imkanlarını kullandığını ve kendi işinin reklamlarını yaptığını, bu durumun sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiğini öne sürdü. Davacının iş sözleşmesindeki mevzuya dair özel düzenlemeyi ihlal ettiğini ifade ederek feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti.

MAHKEME İŞ VERENİ HAKLI BULDU

 

Mahkeme, taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin 10. maddesine aykırı olarak davacının kar maksatlı olarak diğer bir iş ile iştigal ettiği, davacının sözleşmeye aykırı olan bu davranışının iş akdinin feshi amacıyla geçerli sebep bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı, istinaf başvurusunda bulununca döneme Bölge Adliye Mahkemesi girdi.

İŞÇİ BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞMAMAYI TAAHHÜT EDER

Davacının savunmasının alınmadığına ilgi çeken mahkeme; sözleşmenin feshine sebep olarak gösterilen durumun 4857 sayılı kanunun 25/II. fıkrasında belirti edilen sebeplerden olmadığına hükmetti. Davacının mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yaptığı fotoğrafçılık işini asıl işine yansıttığına ve bu sebeple davalı tarafın zarar gördüğüne dair kanıt bulunmadığına vurgu yaptı. Mahkeme, davacı vekilinin istinaf müracaatının kabulü ile davanın kabulüne karar verdi. Kararı, bu kez davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını araştıran Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda ürün danışmanı olarak çalışan davacının, “Çalışan, iş sözleşmesi devam ettiği vakitce, özel de olsa diğer bir işte çalışmamayı taahhüt eder. Çalışan, şirkette çalıştığı vakit içerisinde, diğer bir işverene ait iş yerinde ya da kendi nam ve hesabına ücretli ya da bedava olarak çalışamaz” hükmü tespit edilen iş sözleşmesine imza koyduğu hatırlatıldı.

İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR

Yargıtay kararında şu görüşlere yer verildi
Davacının hobi olarak başladığı fotoğrafçılık işini zaman amacıylade alakalı iş sözleşmesine aykırılık teşkil edecek şekilde ticari kazanç getirecek biçimde yaptığı, davacı doğrulusunda iş yeri yetkililerine gönderilen e-posta çıktısı ile sabittir. Hem de iş sebebiyle ziyarete gittiği davalı şirketin müşterisinin masasında davacının broşürünün tanıtım maksatlı olarak yer aldığı da gene dosya kapsamındaki telefon (whatsapp) çıktılarından anlaşılmaktadır. Hal bu tür olmakla birlikte, davalı şirketin etkinlik hususu ile davacının iştigal ettiği işin konularının aynı olmadığı ortadadır. Davalı doğrulusunda davacının yaptığı diğer iş sebebiyle performansının etkilendiği ya da davalının zarar gördüğü iddiasında bulunulmadığı anlaşılmaktadır. İlgili davranışın haklı sebep teşkil edecek kalitede ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte, taraflar arasındaki iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle fesih amacıyla geçerli bir sebep bulunduğu ve bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı gerekçe tarafından karar verilmesi yanlış olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bozularak ortadan kaldırılmasına ve davacı taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Defterimiz Google News
Oppo Forum Google News